Tag: روحانی

روحانی: نخواهم گذاشت مأموری بی‌نام و نشان از کسی سؤال کند

روحانی: نخواهم گذاشت مأموری بی‌نام و نشان از کسی سؤال کند

«حسن روحانی در جمع پرشور هوادارانش در ورزشگاه شیرودی تهران گفت: ملت دیگر کسانی را که کشور را به این روز انداخته‌اند نمی‌خواهند. برخی هنوز فقر داخلی و خفت را افتخار می‌پندارند. کشور را تحریم کردند و به آن افتخار کردند. اگر می‌گفتیم تحریم کاغذپاره است چرا برای روزهای سخت این کشور فکری نکردیم. دلار […]